Turneringsregler

Indledende kampe spilles i grupper af min. 5 hold, hvoraf de to bedste går til A-slutspil og de resterende hold går til B-slutpil. Vi kan således garantere mindst 5 kampe til alle hold.

Brug af klæbemidler er tilladt i U14, U16 og U19.

Alle spillere skal på opfordring fra stævneledelsen kunne sandsynliggøre sin alder ved fremvisning af pas, sygesikringsbevis, eller andet legitimation. I modsat fald tabes kampen(e) med 0-5.

Der er fri udskiftning under hele kampen og det er tilladt at mandsopdække i alle rækker.

Der skal altid være en målmand på banen.

Der gives IKKE dispensation på årgange.

Der må benyttes max. 14 spillere pr. kamp.

RækkeFødtSpilletidBoldstørrelse
U12 Drenge2011 - 2012Grundspil 2 x 15 min46 - 49 cm
U12 Piger2011 - 2012Slutspil 2 x 15 min46 - 49 cm
A-Finale 2 x 15 min
B-Finale 2 x 15 min
U14 Drenge2009 - 2010Grundspil 2 x 15 min54 - 56 cm
U14 Piger2009 - 2010Slutspil 2 x 15 min54 - 56 cm
A-Finale 2 x 20 min
B-Finale 2 x 15 min
U16 Drenge2007 - 2008Grundspil 2 x 15 min58 - 60 cm
U16 Piger2007 - 2008Slutspil 2 x 15 min54 - 56 cm
A-Finale 2 x 20 min
B Finale 2 x 15 min
U19 Drenge2004 - 2006Grundspil 2 x 15 min58 - 60 cm
U19 Piger2004 - 2006Slutspil 2 x 15 min54 - 56 cm
A-Finale 2 x 20 min
B-Finale 2 x 15 min

Holdkort

Inden ankomst til Rødspætte Cup skal I udfylde et holdkort via MyTeam på www.rodcup.dk.

Har et hold mere end 14 spillere skal alle spillere fremgå af holdkortet på MyTeam. Herudover skal holdet inden hver kamp aflevere et holdkort til tidtageren, hvoraf det fremgår hvilke 14 spillere, der bruges i denne kamp.

Hver spiller må kun benytte på et hold i samme klasse.

Hvis et hold bruger spillere, der ikke fremgår af holdkortet på MyTeam, vil holdet tabe kampen, hvis vi modtager en protest.

Det er tilladt at tilføje nye spillere i løbet af turneringen. En spiller kan først tilføjes, når der er betalt for spilleren. Spillere kan tilføjes i informationen i Arena Nord.

Placering i tilfælde af pointlighed (puljekampe)

1. Opnåede point i indbyrdes kampe.
2. Måldifference i samtlige kampe.
3. Flest scorede mål.
4. Lodtrækning.

Slutspil

Nr. 1. og 2 i hver pulje går til A-slutspil, de øvrige går til B-slutspil.

Omkampe (kun slutspil)

Hvis en kamp ender uafgjort, skal der efter lodtrækning fortsættes med perioder på 5 minutter, til der er fundet en vinder.

Der trækkes kun lod ved første omkamp, idet der skiftes banehalvdel og ret til opgiverkast for hver ny periode, indtil en afgørelse foreligger ved en periodes afslutning. Der er ingen pause mellem perioderne.

Kampstart

Det hold, som er nævnt først i programmet, skal stille op under uret.

Dette hold giver også bolden op og skifter trøjer i tilfælde af at begge hold har samme trøjefarve. Holdet er også ansvarlig for at medbringe en kampbold, der overholder de mål, der er angivet i turneringsreglerne.

Holdene skal være klar mindst 5 minutter før kampene.

Rødt kort ved 3 x 2 min. udvisning giver ikke karantæne.

Ved rødt kort eller bortvisning af en spiller afgør protestudvalget om det medfører karantæne. Den holdansavrlige skal inden næste kamp selv kontakte informationen i Arena Nord for at få at vide om der er tildelt karantæne.

Protester

Protestudvalget består af:

• En dommerrepræsentant
• En repræsentant fra FfI’s håndboldafdeling
• Et medlem af Rødspætte Cup udvalget

Protester skal meddeles til tidtageren og dommeren straks ulovligheden konstateres og senest umiddelbart efter kampen. Herefter skal formel protest afleveres skriftligt i informationen.

Der skal ved protest indbetales et protestgebyr på 500 DKK Gebyret tilbagebetales, hvis protestudvalget giver medhold i protesten.

Skader / uheld

Samaritter findes i Arena Nord
– Fredag 10 – 18
– Lørdag 10 – 18
– Mandag 08 – 14

Ordensreglement

Holdets kontaktperson forpligter sig til at overnatte på sovepladsen og sørge for, at der er ro senest kl. 24.00.

Rygning på skoler og i haller er forbudt!

Der skal være ro på sovestederne fra kl. 24.00 til kl. 07.00

Lokalerne skal afleveres i samme stand som de er modtaget i. Dette kontrolleres af skolevagterne.

Det er ikke tilladt at tilberede varm mad på skolerne. Det gælder både inde og ude.

I tilfælde af hærværk eller andre ødelæggelser, vil den klub, der har forsaget disse blive holdt økonomisk ansvarlig. Depositum for disse klubber vil blive helt eller delvist tilbageholdt, og vi forbeholder os ret til at sende yderligere regning, hvis udgiften til reparation overstiger det tilbageholdte depositum.

Inventaret må ikke fjernes fra lokalerne.

Lokalerne skal forlades senest mandag kl. 12.00.

Alkohol

Al indtagelse af alkohol under stævnet er strengt forbudt!

PRAKTISK INFORMATION

Praktisk Information

INFORMATION

Priser

TURNERINGSREGLER

Elite Turnering

FINALETIDER

Skoler & Haller

ARENA NORD

Når i ankommer

BUSPLANER